POUČENÍ O UPLATNĚNÍ PRÁVA SPOTŘEBITELŮ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

I. Právo na odstoupení od smlouvy

1. Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne kdy spotřebitelem určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží. V případě kdy je objednané zboží dodáváno ve více částech, uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy po 14 dnech od převzetí poslední části objednaného zboží.

3. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy spotřebitel informuje o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) na korespondenční adresu společnosti Hoppline Kft., se sídlem H-1141 Budapest,  Mad’arsko, Szugló utca 130, adresa na vrácení zboží v České republice: Hoppline s.r.o., Tuřanka 115, 627 00 Brno, DIČ: CZ685054789, email: support@alinda.cz

Pro vrácení zboží nás prosíme kontaktujte, abychom Vám mohli objednat přepravu od společnosti WE|DO. 

Balík prosíme NEposílejte zpět poštou nebo jinou kurýrní službou!

4. K tomuto účelu může spotřebitel použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je zveřejněn na internetové stránce www.alinda.cz.

5. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud spotřebitel zašle sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

II. Důsledky odstoupení od smlouvy

1. Po odstoupení od smlouvy budou spotřebiteli vráceny všechny platby uhrazené v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cena včetně nákladů na doručení zboží. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud spotřebitel zvolil jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Platby budou prodávajícím vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy. Vrácení plateb bude provedeno stejným způsobem, jaký spotřebitel použil při platbě (pokud výslovně nesouhlasil s jiným způsobem platby), a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

2. Vrácení plateb bude provedeno až po doručení vraceného zboží zpět na adresu prodávajícího nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět - podle toho, co nastane dříve.

3. Zboží musí spotřebitel zaslat zpět nebo doručit na adresu prodávajícího nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud je zboží odesláno zpět před uplynutím 14-ti denní lhůty.

4. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Předpokládaný odhad těchto nákladů je 89 Kč.

5. Spotřebitel odpovídá za případné snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, ke zjištění zda zboží spotřebiteli vyhovuje.

Záruční lhůta do 50 dnů od dodání

Od data zaplacení kupní ceny nám můžete vrátit* nepoužitý, nepoškozený produkt v původním, neotevřeném balíku**, s původní fakturou a my ho vyměníme za jakýkoli jiný produkt z naší nabídky nebo odkoupíme zpět.

V případě potřeby prosíme kontaktujte náš zákaznický servis na e-mailové adrese support@alinda.cz nebo na telefonním čísle +420 234 092 554.

 

* Záruka zpětného odkupu se vztahuje pouze na spotřebitele.

Spotřebitel: fyzická osoba jednající pro účely mimo svou profesi, samostatnou výdělečnou činnost nebo ekonomickou činnost.

Náklady na vrácení musí uhradit zákazník. Nejsme schopni přijmout zásilky zaslané na dobírku.

** Podmínkou vrácení je původní, neotevřené tovární balení.

Odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář na odstoupení od smlouvy

Reklamační formulář