Tohle není zdaleka nemožné: tímto způsobem můžete zajistit bezpečnost vašeho rekreačního domu od podzimu do jara

Tohle není zdaleka nemožné: tímto způsobem můžete zajistit bezpečnost vašeho rekreačního domu od podzimu do jara

Chtěli byste mít svůj rekreační dům v bezpečí, ale nejste si jisti, jaké nástroje by vám s tím pomohly? V našem článku níže vám ukážeme, jak chránit své cennosti...

Bezpečnost chaty není důležitá jen v letních měsících, ale i po zbytek roku. Mnoho lidí má tendenci zapomínat, že prázdninové domy jsou od podzimu do jara vystaveny vloupáním, požárům a dalším nebezpečím. V tomto článku vám ukážeme, jak můžete zajistit bezpečnost vašeho rekreačního domu ve všech ročních obdobích. Sdílíme několik užitečných tipů a rad, které vám pomohou udržet váš prázdninový dům v bezpečí, ať už tam jste nebo ne.

 

Důležitost zabezpečení chaty

Bezpečnost rekreačního domu je nesmírně důležitý aspekt, na který je třeba vždy dbát. Osobní bezpečnostní opatření jsou důležitá jak uvnitř, tak vně rekreačního domu. Nenechávejte v rekreačním domě cennosti a při opouštění vždy zavřete dveře a okna. Seznamte se s místní kriminalitou a riziky a přijměte všechna nezbytná opatření.

Obzvláště zranitelné mohou být chalupy ponechané po celý rok prázdné, proto je důležité zajistit, aby byl rekreační dům a jeho obsah chráněn bezpečnostními opatřeními a pravidelnými kontrolami. Přijetí správných bezpečnostních opatření vám může pomoci užít si odpočinek a relaxaci ve vašem prázdninovém domě.

 

Ochrana proti vloupání

Rekreační domy se někdy mohou zdát opuštěnější, jsou daleko od vašeho domova, takže se může zvýšit riziko krádeže a vloupání. Vytvoření bezpečného sousedství a udržování vztahu se svými sousedy může pomoci těmto problémům předejít. Je snazší chránit své cennosti pomocí kvalitních zámků, okenních mříží, poplašných systémů a kamer. Nainstalujte u vchodu a kolem domu světlomety se solárním napájením se snímáním pohybu.

Mozgásérzékelős, napelemes reflektor, 60 LED
Solární reflektor se senzorem pohybu, 60 L...
Speciální cena 499 Kč RRP: Normální cena 999 Kč Aktualní maloobchodní prodejní cena doporučená výrobcem.
Nejprve zkontrolujte

 

Protipožární opatření

Spálené dráty, přetížené elektrické systémy a špatně udržovaná kamna mohou ohrozit požární bezpečnost vašeho prázdninového domu. Měly by být prováděny pravidelné kontroly a údržba a hasicí přístroje by měly být umístěny na vhodných místech.

 

Prevence před povětrnostními vlivy

Extrémní počasí, jako jsou silné bouřky nebo záplavy, mohou poškodit váš rekreační dům a ohrozit bezpečnost jeho obyvatel. Může být důležité se na tato nebezpečí připravit a přijmout vhodná ochranná opatření. Pokud se rekreační dům nachází na nábřeží nebo v oblasti ohrožené záplavami, může být důležité provést protipovodňová opatření, jako je zvýšený základ nebo stavba protipovodňových zdí.

 

Role bezpečnostních systémů

Role bezpečnostních systémů v rekreačním domě je zásadní pro ochranu majetku a osobní bezpečnost. Tyto systémy se skládají z různých nástrojů a technologií, které mohou pomoci předcházet krádežím, vandalismu a dalším hrozbám.

 • Ochrana proti krádeži: Nejběžnějším a základním úkolem je, aby bezpečnostní systém zabránil vloupání a krádeži. Alarmy, zámky a kamery pomáhají udržovat zabezpečení a odesílají upozornění, když dojde k podezřelé aktivitě.

 

 • Dálkové monitorování: Mnoho moderních bezpečnostních systémů vám umožňuje vzdáleně sledovat polohu vašeho prázdninového domu a události pomocí smartphonu nebo počítače.

WiFi kamera használat közben
Otočná WiFi kamera s 2 anténami
Speciální cena 499 Kč RRP: Normální cena 1099 Kč Aktualní maloobchodní prodejní cena doporučená výrobcem.
Nejprve zkontrolujte

 

 • Požární bezpečnost: Požární bezpečnostní systémy mohou pomoci minimalizovat riziko život ohrožujícího požáru. Hlásiče kouře a tepelné hlásiče monitorují chatu a pokud je zjištěn kouř nebo teplo, alarm odešle upozornění.

 

 • Únik vody a ochrana před povodněmi: Systémy chytré domácnosti umožňují detekovat únik vody a monitorovat riziko záplav. Tyto senzory varují, když se vyskytnou problémy ve vodovodním systému nebo když se zvyšuje riziko zaplavení.

 

 • Teplota a energetická účinnost: Dálkové ovládání teploty a monitorování energetické účinnosti ve vašem rekreačním domě pomůže minimalizovat účty za energii a ochrání váš rekreační dům před zamrznutím nebo přehřátím.

 

 • Oznámení policie nebo bezpečnostní společnosti: Některé bezpečnostní systémy jsou přímo propojeny s policií nebo bezpečnostními společnostmi, takže mohou při aktivaci alarmu okamžitě zasáhnout.

 

 • Kontrola hostů a údržba: Chytré zámky umožňují na dálku kontrolovat, kdo a kdy vstoupil do rekreačního domu. To vám umožní sledovat aktivity hostů nebo personálu údržby.

 

Bezpečnostní systémy se skládají ze složitých sítí a senzorů, které spolupracují, aby udržely váš prázdninový domov v bezpečí. Tyto systémy účinně chrání rekreační dům a pomáhají předcházet ztrátám a bezpečnostním problémům.

 

Výběr správného pojištění

Výběr správného pojištění pro váš rekreační dům je klíčem k ochraně vašeho majetku a bezpečnosti vaší dovolené. Při výběru pojištění vašeho rekreačního domu je třeba zvážit několik faktorů.

 • Jako první krok určete hodnotu rekreačního domu. Tato částka určí cenu pojištění a výši krytí.

 

 • Myslete na rizika, která rekreačnímu domu hrozí. To může zahrnovat krádeže, vandalismus, požár, povodně a další přírodní katastrofy. Na základě vyhodnocení zvolte pojistné krytí, které proti těmto rizikům chrání.

 

 • Rozhodněte se, jaké pokrytí chcete pro rekreační dům a jaká je spoluúčast. Vyšší krytí a nižší spoluúčast obvykle znamenají vyšší pojistné, ale nižší náklady, pokud dojde k pojistné události.

 

 • Vyžádejte si nabídky od několika pojišťoven a porovnejte je.

 

 • Zeptejte se pojišťovny, jaké slevy jsou možné u pojištění na dovolenou, například v případě instalace zabezpečovacích systémů nebo pojištění více nemovitostí.

 

 • Nezapomeňte si každý rok revidovat pojištění dovolené, aby odráželo změny v hodnotě vašeho rekreačního domu a nová rizika.

 

 

Zapojení sousedů do bezpečnosti

Zapojení sousedů do bezpečí vašeho rekreačního domu může být důležitým krokem k relaxaci a ochraně vašeho majetku. Několik způsobů, jak to provést:

 • Kontakt: Prvním krokem je vybudovat si dobrý vztah se svými sousedy. Seznamte se s nimi a buďte přátelští. Později bude snazší požádat je o pomoc. Sestavte si malý seznam upozornění, který obsahuje vaše kontaktní informace, jako jsou telefonní čísla a e-mailové adresy, aby vás mohli snadno kontaktovat.

 

 • Vzájemná domluva: Zeptejte se, zda by rádi dohlédli na rekreační dům, když tam nejste, a zda by byli ochotni podstoupit kontroly nebo upozornění v různých situacích. Nabídněte jim pomoc, když jsou pryč.

 

 • Upozornění na poplašný systém: Pokud je v rekreačním domě poplašný systém, nastavte jej tak, aby při jeho aktivaci upozornil sousedy. Díky tomu jsou si okamžitě vědomi jakýchkoli problémů a mohou vás upozornit.

 

Údržba a revize chaty

Pravidelná kontrola a údržba vašeho rekreačního domu je životně důležitá pro udržení bezpečnosti. Jakékoli problémy nebo chyby musí být rozpoznány a opraveny včas. Pokud rekreační dům mimo sezónu téměř nevyužíváte, vyplatí se svěřit někoho, kdo bydlí poblíž a občas se porozhlédne po pozemku a domě, vysype schránku a zalije rostliny.

 

Pravidla pro bezpečné skladování

Bezpečné skladování v rekreačním domě hraje mimořádně důležitou roli pro zachování majetku a osobní bezpečnosti.

 • Používejte trezor, bezpečnostní skříňku: Kvalitní pevný trezor se může hodit pro uložení cenností, peněz, šperků a důležitých dokumentů. Pokud je to možné, připevněte skříň ke stěně nebo podlaze, aby bylo obtížné ji ukrást.

- 40%
nagy fekete
Digitální trezor ve 2 typech
Speciální cena 539 Kč RRP: Normální cena 899 Kč Aktualní maloobchodní prodejní cena doporučená výrobcem.
Nejprve zkontrolujte

 

 • Nenechávejte cennosti na očích: Nenechávejte své cennosti na veřejně viditelných místech, ať už na dvoře nebo uvnitř rekreačního domu. Pokusům o krádež se snadno vyhnete uložením cenností na skrytých místech.

 

 • Nesdílejte plány: Neříkejte cizím lidem ani sousedům, jaké hodnoty v prázdninovém domě máte nebo v jakém ročním období tam budete. Sdílení informací může zvýšit riziko krádeže.

 

 • Pravidelná kontrola: Prázdninový dům pravidelně kontrolujte, i když v něm nejste ubytováni. Zároveň můžete rozpoznat potenciální problémy nebo pokusy o narušení.

 

 • Odpojení pobytových služeb: Pokud se v rekreačním domě delší dobu nezdržujete, vypněte všechny nepotřebné elektrické, vodovodní a plynové armatury. To může snížit riziko nehod a problémů.

 

Ověřte zabezpečení svého rekreačního domu na dálku

Sledování zabezpečení vašeho rekreačního domu na dálku je nyní jednodušší a efektivnější než kdy dříve.

 • Bezpečnostní kamery a systém: Do rekreačního domu můžete nainstalovat bezpečnostní kamery a systém a sledovat živé kamerové záznamy na dálku přes internetové připojení. Moderní bezpečnostní systémy navíc posílají upozornění při detekci pohybu nebo při otevření dveří či oken.

Vezetékes AHD kamerarendszer több típusban
Drátový kamerový systém AHD - 4 kamery
Speciální cena 3079 Kč RRP: Normální cena 4079 Kč Aktualní maloobchodní prodejní cena doporučená výrobcem.
Nejprve zkontrolujte

 • Systémy chytré domácnosti: Pomocí systémů chytré domácnosti můžete na dálku ovládat a ovládat zařízení a systémy vašeho prázdninového domu. Můžete například na dálku vypnout nebo zapnout světla, topení nebo klimatizaci, abyste dali najevo, že je někdo doma. Chytré zámky umožňují na dálku otevřít nebo zavřít dveře a zkontrolovat, kdo a kdy vstoupil do rekreačního domu.

 

 • Poplašné systémy: Nainstalujte poplašný systém, který lze ovládat a monitorovat na dálku. Pokud je alarm aktivován, můžete obdržet okamžité upozornění a pomocí připojeného systému upozornit místní policii.

 

 

 • Výpadek proudu a sledování teploty: Použijte zařízení, která vás upozorní, když vypadne proud nebo když teplota v chatě nebezpečně nízko či vysoko stoupne. To pomáhá zabránit poškození mrazem nebo problémům s přehřátím.

 

Je důležité si pamatovat, že technologie je pouze jedním nástrojem, jak udržet váš prázdninový domov v bezpečí. Obezřetnost a správné plánování hrají také klíčovou roli v bezpečnosti rekreačního domu. Chytré technologie a online připojení však usnadňují sledování a ochranu vašeho domu na dovolené, i když jste pryč.

Předchozí Buďte fit krok za krokem: blahodárné účinky chůze po schodech
Další Cvičení na posílení svalů pro začátečníky i pokročilé